PROJEKT

Lyftgrip slipers


Strängbetong behövde en ny grip för att hantera slipers.


Sandtec tog fram en stabilare lösning med tillhörande tillverkningsunderlag.


För att en maskin ska få användas måste en CE märkning utföras vilket ingick i projektet. 

Hägglunds DUc


Sandtec har sedan 2014 i omgångar hjälp Bosch rexroth med en ny aggregatserie.


Målet med projektet var att ta fram ett enklare och mer kostnadseffektivt aggregat mot tidigare DUe

Provtork


Provtorken har byggts genom stöd från Almi


Torken står på våg och rymmer ca 1m³. 


Tanken är att provtorka olika material för att kunna skala upp vid dimensionering av en fullstor tork.